Wyszukaj na stronie

Newsletter

Dopisz się do naszego newsletter'a. Wiedz pierwszy o nowościach na rynku! Zobacz nasz aktualny newsletter!

Sklep Eltron

Certyfikat ISO

Złoty płatnik

W Europie prawo dla robotów

26.01.2017

Unia Europejska tworzy prawo dla robotów i sztucznej inteligencji. Jak można się spodziewać przyszłość będzie należeć do takich właśnie technologii, Unia Europejska chce zapewnić bezpieczeństwo ludziom poprzez zobowiązanie producentów do przestrzegania ustanowionego prawa.

Producenci otrzymają zbiór zasad, których będą musieli się trzymać przy budowaniu inteligentnych urządzeń i oprogramowania.

Mady Delvaux, luksemburska parlamentarzystka odpowiedzialna za prace nad projektem powiedziała:

"Odpowiadając na wyzwania współczesności i dążąc do zapewnienia, że roboty będą służyć ludziom, musimy stworzyć odpowiednie europejskie ramy regulacyjne".

Na razie proponowane zasad są dość ogólne, ale widać sprawy, które najbardziej interesują parlamentarzystów. Zasugerowali stworzenie standardów projektowania robotów i dbania o etyczny wymiar technologii w oparciu o prawa robotyki stworzone jeszcze w ubiegłym wieku przez Isaaka Asimova:

 

  • Stworzenie unijnego rejestru "inteligentnych robotów, czyli maszyn, które działają autonomicznie i są w stanie uczyć się poprzez interakcje z otoczeniem.

  • Zobowiązanie producentów do wbudowania w swoje produkty mechanizmów pozwalających wyłączyć roboty "kill switch".

  • Prośba pozostawienia producentom możliwości ingerowania w już gotowy produkt. Chodzi tu przede wszystkim o aktualizację oprogramowania w razie wystąpienia problemów w działaniu robota.

  • Obowiązek projektowania robotów w taki sposób, aby można było je rozpoznać jako maszyny, czyli oznaczenie ich specjalnym numerem identyfikacyjnym.

  • Zalecenie uwzględnienia prawa jednostek do prywatności poprzez np. "dezaktywację monitoringu wideo podczas intymnych procedur" wykonywanych przez roboty.

  • Zakaz, dla użytkowników robotów, modyfikowania ich w takich sposób, aby zmieniły się one w broń lub jednostki siejące zagrożenie.

 

Dodatkowo UE chciałaby objąć roboty i technologię sztucznej inteligencji podatkiem. Związane to jest z objęciem ich systemem obowiązkowych ubezpieczeń, a nawet stworzenie funduszu gwarancyjnego. Na celu ma być ochrona ludzi w sytuacjach, w których roboty wymkną się spod kontroli i wyrządzą im krzywdę.

Autorzy nie definiują w jakiej formule wnoszone byłyby składki. Powiązane jest to także z systemem okresowych wpłat w trakcie "życia robota”. Zalecenia UE posuwają się dalej, gdy roboty osiągną wysoki poziom sztucznej inteligencji będą mogły być określane mianem "elektronicznych ludzi", będą we własnym zakresie zobowiązane do naprawienia wyrządzonej szkody, w analogi jak wymaga tego kodeks cywilny w przypadku ludzi.

Raport zwraca także uwagę na potrzebę wprowadzenia w całej UE minimalnego dochodu podstawowego, który chroniłby klasę robotniczą przez skutkami robotyzacji.

Prawdzie problemy

Ciekawe czy w przypadku niewłaściwego działania robota gdy dokonałby on np. przestępstwa, czy choćby doprowadził do wypadku, to czy będzie on ukarany, np. karą więzienia?

Można zaryzykować twierdzenie że te rekomendacje dalekie są od prawdziwych problemów, które mogą nas spotkać gdy poziom SI będzie naprawdę wysoki. Bo co np. będzie mógł zrobić robot w przypadku napadu na niego? Czy będzie mógł się bronić?

A co w przypadkach natury moralnej? Gdy podczas np. wypadku samochodu autonomicznego (robota), na jednej szali będzie postawione życie właściciela auta a na drugiej życie pozostałych uczestników ruchu. Czy robot miałby w pierwszej kolejności chronić swojego właściciela czy może zawsze kierować się najmniejszą liczbą ofiar, nawet kosztem utraty życia przez swojego właściciela? Takich dylematów natury moralnej pojawi się z pewnością znacznie więcej i jako ludzkość będziemy musieli się z nimi zmierzyć.Produkty Zawartość strony Pliki

Dystrybucja

© 2015 by ELTRON

Created by Webini